ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Bodrum
HAVA
DURUMU
Muğla
8/12°
MUGLA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir tam zamanı
Gidilebilir ama yağmur var

SEBZELÝ DÖNER

Bodrum'da turizmin geliþmesiyle birlikte hemen her yörenin yemeklerini bulmak mümkün. Özellikle akþam yemeði için kebapçýlar, hamburgerciler, sulu yemek yapan yerler dolup taþýyor. Ama yediðiniz yemekte lezzet arýyorsanýz, tad arýyorsanýz Barlar Sokaðý'nda Bodrum'un simgesi haline gelen "Þirin Sebzeli Döner"in mutlaka tadýna bakýn.

Bu dönerin özelliði ne derseniz, anlatalým. Öncelikle özel olarak alýnan etler sütle karýþýk sos içinde, bir gün dinlendiriliyor. Ardýndan da dönere adýný veren her türlü sebze dönerin dizimi sýrasýnda etlerin arasýna yerleþtiriliyor.

Barlar Sokaðý'nda bulunan dükkanda, sabahýn erken saatlerine kadar sürekli dolan masalarda, dürüm içinde ya da ekmek arasýnda bu dönerin tadýna bakmayý ihmal etmeyin.

ASÝL ÝÇKÝLER!

Bodrum'a giden alkol tutkunlarýna yönelik ufak tavsiyelerimiz de olacak. Öncelikle barlar sokaðýnda turlamayý unutmayýn. Buralarda gerçekten müzik ve güzelliklere doyamayacaksýnýz. Ýçki olarak Bodrum'un simgesi olan"Sex on the Beach"i mutlaka tadýn. Artýk kadehte deðil de jug içinde bu içkiyi de içebelirsiniz. Gerisi size kalmýþ.

Halikarnas Disco yolu üzerinde bulunan ve yýllarýn iþletmecisi Zafer Özbay'ýn iþlettiði "White House" barda , güzel bir atmosferde, özellikle Ýngilizler'in arasýnda içkinizi yudumlayýp güzel bir akþam geçirebilirsiniz.

Bu içkiler, Bodrum Kalesi'ne karþý, önünüzden kalabalýklar geçerken size bir baþka neþe kaynaðý oluyor.

Sebzeli dönerin tadýna doyamayacaksýnýz...

TÜRKBÜKÜ'NDE LEZÝZ YEMEKLER...

Bodrum'da yiyebileceðiniz taze deniz ürünlerini, Türkbükü'nde Ship A Hoy adlý restoranda, denize uzatýlmýþ iskeleler üzerine kurulan masalarda yiyebilirsiniz. Klasik mezelerin tadýna doyamayacaksýnýz. Yöredeki balýk çiftliklerinde ve denizden tutulan taze taze balýklar, Ýstanbul'da unuttuðunuz lezzetleri size yeniden hatýrlatacak.

MAZI: BALIK VE SAF ZEYTÝNYAÐI...

Ama yine de Bodrum'da en güzel balýk nerede yenir diyorsanýz mutlaka Mazý'ya gidin deriz. Mazý'ya ulaþmak için önce Bodrum'dan Milas yoluna çýkacaksýnýz. Mumcular'a gelince Mazý yönüne sapýn. Yol sizi önce Yukarýmazý'ya, ardýndan da Aþaðýmazý'ya getirecek. Burada muhtar Mehmet Taþ'ýn yerini bulun ve tek cümle söyleyin."Ben balýk yiyeceðim".

Muhtar Mehmet Taþ, sabah tutulup getirilen laðos , sinarit , kýlýç balýðý  gibi deniz ürünlerini size öyle bir ýzgara yapýyor ki, parmaklarýný yalamanýz iþten bile deðil. Bir de"sokkan" isimli kaya balýðý var ki, ne baþka bir yerde bulabilirsiniz, ne de ayný lezzeti alabilirsiniz.

Mehmet Bey, özel sosta beklettiði balýklarý saf zeytinyaðýyla bir güzel ýzgara yapýyor ki, tadýna doyulmaz.

Kömür ateþinde piþen balýklarý beklerken Mehmet Bey'in eþinin yaptýðý kabak çiçeði dolmasýve yaprak sarmasýnýn tadýna da mutlaka bakýn.

TARÝHÝ YUNUSLAR FIRINI

Bodrum içine geldiniz. Bardan çýktýnýz. Gece geç saatler olmuþ. Karnýnýz acýkmýþ. Ne yiyeyim diye düþünüyorsanýz, Bodrum'un merkezinde barlar sokaðýnda gidebileceðiniz tek adres var. "Tarihi Yunuslar Fýrýný" . Kuruluþu 1876 tarihine kadar uzanýyor. Burasý Bodrum'un en eski fýrýný. Önce Rumlar kurup iþletmiþ. Sonra da Girit'ten gelen Yusuf Gözen almýþ. 1968 yýlýnda da Çamlýhemþin'den gelip Bodrum'a yerleþen Yakup Hoþtan satýn almýþ.

Þu anda fýrýnda sadece ekmek çeþitleri deðil, her türlü sandviç, pasta ürünleri dahil olmak üzere 100'e yakýn ürün satýlýyor. Taze taze fýrýndan çýkan simitlerin alýp Bodrum sokaklarýnda dolaþmak da keyifli. Bizden söylemesi.

GÖLKÖY'DE BAKLAVA YENÝR!

Baklava deyince büyük þehirlerde aklýmýza bir çok yer gelir. Ancak Bodrum'da fýrsatýnýz varsa en iyi baklavayý, Gölköy'de Yalçýn Usta ve oðlu Cemal Usta'nýn 17 yýldýr iþlettiði baklavacý dükkanýnda yiyebilirsiniz. Türkbükü'ne giden yol üzerinde bulunan baklava dükkanýna bir de öðleden sonra gittiyseniz, fýrýndan yeni çýkmýþ ev baklavasý tarzýnda yapýlan çýtýr baklavalarý, üzerine þerbeti daha yeni dökülürken seyredip alabilirsiniz. Cevizli yapýlan baklavalarýn tadýna doyum olmuyor. Yalçýn Usta, baklavalarýn ününün Bodrum'u aþtýðýný Ýstanbul'a baklava gönderdiklerini söylüyor. Bazý ünlü iþadamlarýnýn da, þoförlerine tepsi tepsi baklava aldýrýp Ýstanbul ve Ankara'ya götürdüklerini keyifle anlatýyor

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.147