ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Karaburun (Çeşme)
HAVA
DURUMU
İzmir
10/16°
IZMIR
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Tam zamanı
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir
Biraz yağmur ve rüzgara karşın yine de gidilir

Karaburun merkeze çýktýðýnýzda, sol tarafta aðaçlarýn altýnda oturma yerlerinin de bulunduðu iki tane cafe var. Ama bunlar þehirlerde bildiðimiz cafelerden deðil. Aðaçlarýn altýna masalarý atmýþlar. Nefis bir Karaburun manzarasý. Bir yandan daðlarý seyredip bir yandan da þehir merkezini izleyebiliyorsunuz. Yalnýz buraya otururken dikkat edin. Çünkü birinde fabrika iþi dondurma var. Yani her yerde bulabileceðin lezzet ve standartta.

7 KARDEÞLER DONDURMACISI

Diðerinde yani, 7 Kardeþler Dondurmacýsý’nda ise, 150 yýllýk deneyimin ve kaliteli yöre sütlerinden yapýlan gerçek sakýzlý Karaburun dondurmasý var. Sakýzlar Yunan adalarýndan geliyor ne yazýk ki. Ancak sütler ve yöntem Türk usulü... Bir zamanlar yukarýda resmi görülen Metin Usta'nýn kendi elleriyle yaptýðý dondurmalar, artýk vefatýnýn ardýndan aile üyeleri tarafýndan eski formüllerle ve kaliteyle yapýlarak gelenek devam ettiriliyor. 


Çikolatalý, bademli baþta olmak üzere bir çok dondurma çeþidi mutlaka tadýlmalý. Özellikle de mevsiminde Karadutlu dondurma. Lezzetini unutamayacaksýnýz.

Karaburun dondurmasýnýn lezzeti hiç bir yerde yok. 

Ýkisi arasýnda ne fark var derseniz, yiyince anlýyorsunuz. Dondurmanýn özelliði Karaburun’da otlayan hayvanlarýn sütlerinden yapýlmasý.  Günlük olarak yapýlan ürünlerin tadýna bakýn.

Karaburun, Ýzmir’den  uzak oluþu nedeniyle, çok lüks þýk lokantalarý barýndýrmýyor. 

ALBATROS

Ýsmet’in yeri olarak bulunan bilen bu restoran ise deniz ürünleri konusunda Karabur’un yüz aký neredeyse. Özellikle Karaburun kalamarýnýn tadýna mutlaka bakýn. Bulabilirseniz ise, kalamar yumurtasý bir baþka lezzet. 

Tavada eritilen tereyaðý içinde kýrmýzý biber ile sote edilen kalamar yumurtasý daha sonra servis ediliyor. Her zaman bulma imkanýnýz yok. Ancak bir iki gün önceden sipariþ verip bu lezzetin tadýna bakabiliyorsunuz.Limanda yer alan bu restoran da fiyatlar da uygun.NUMBER ONE:

Limanda bulunan Number One Restoran, bir baþka lokanta. Temiz, garsonlarý hýzlý. Mezeleri leziz. En önemlisi ise, yediðiniz her türlü balýk günlük ve deniz ürünü. Kültür ürünü balýklara da isterseniz ulaþabiliyorsunuz. Deniz levreðini, çipurayý buradan daha güzel, taze ve leziz baþka bir yerde bulmak gerçekten zor. Çünkü koca yarýmadanýn neredeyse ucunda yer alan tek yerleþim yeri olan Karaburun’da çevre kirliliði en az düzeyde. O nedenle balýklar da lezzetli... 

Mevsiminde levrek, çipura, tekir balýklarýnýn tadýna doyamayacaksýnýz. Lezzetli balýklar, temiz ve hýzlý bir servisle masaya geliyor. Yanýnda da kalamar, patlýcan közleme ve bilumum mezeler yer alýyor. 

Patlýcan közlemenin özelliði ise, bütün patlýcan közlenmiþ olarak masaya geliyor. Siz býçakla isteðinize göre kesip üzerine zeytinyaðý döküp yiyorsunuz. Yanýnda ise, köy ekmeði ýzgara edilmiþ olarak sýcacýk geliyor. Masada kalan ekmekler varsa üzülmeyin. Atýlacak diye. 

Bir çok yörede yenilecek balýklar sýralamasýnda en sonlarda kalan kefal, Karaburun’da hemen her mevsim lezzetle yenilebiliyor. Bunun da nedeni bölgenin denizinin temizliði ve balýklarýn nispeten daha iyi beslenmeleri. Bu da balýklarýn lezzetini artýrýyor.

 

ZEYTÝN LOKANTASI

Karuburun’da Hakan Erdinç’in iþlettiði lokantada özellikle sabahlarý doðal gýda ürünlerinden oluþan kahvaltýyý mutlaka yapýn. Her þey var aklýnýza gelen. Fiyatlarý da uygun.


 

LOKANTALARIN  YERÝ; Number One, Karaburun limanýnýn hemen baþ kýsmýnda yer alýyor. Yine limanda neredeyse kendin pqiþir kendin ye tarzýnda, biraz daha salaþ  balýk lokantalarý yer alýyor. Lokantalarda gerçekten leziz taze balýklar var. Kesenize göre oturup doyana kadar balýk yemenin keyfini çýkarýyorsunuz. Hem de izmir gibi nispeten hesaplý olan bir þehre göre bile daha uygun fiyatlarla. Ýstanbul ile fiyatlarý hiç kýyaslamayalým daha iyi...

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.161