ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Harbiye
HAVA
DURUMU
Hatay
14/19°
HATAY
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

ÝSTANBUL'DAN GÝDÝÞ

Ýstanbul'dan yola çýkýp, Türkiye'nin güneydeki bu en uç noktalarýndan Harbiye'ye gitmek istiyorsanýz en mantýklý gidiþ yolu, Ýstanbul - Ankara otobanýný kullanmak.

Sonra da Konya üzerinden Adana'ya inmek. Konya Ovasý'nda dümdüz yolda giderken, aþýrý hýz yapmamaya özen gösterin. Çünkü ilçe giriþ çýkýþlarýnda mutlaka radarlar yer alýyor. Ve para cezalarý eskisi gibi deðil. Kimsenin de gözünün yaþýna bakmýyorlar.

Adana'ya gelince de Antakya'ya kadar otobaný kullanýp keyifle yolculuk yapabilirsiniz. Antakya'ya geldikten sonra gerisi kolay. Þehir merkezinden 6 kilometre uzaklýkta bulunan Harbiye için yön gösteren tabelalarý takip etmeniz yeterli.

ANKARA

Ankara'dan ise, Konya - Adana - Antakya istikameti, sizi harbiye'ye ulaþtýracak...

ÝZMÝR'DEN GELENLER

Ýzmir'den geliþ ise biraz uzun ve zahmetli. En ideali, Ýzmir'den Tavþanlý - Uþak - Afyon - Konya güzergahýný izlemek.

Daha sonra da Ýstanbul ve Ankara'dan gelenlerin yaptýðý gibi Adana'ya inip Hatay'a gitmek.

Ýzmir - Hatay yolu, 1088 kilometre.

 

 

ALTERNATÝF YOL!

Eðer "gezmeyi severim , virajlar da benim için önemli deðil" derseniz, alternatif yol, her halukarda Konya'ya kadar gidin. Sonra da Karaman yolunu kullanýn. Ama asýl macera sonrasýnda baþlýyor. Karaman'ý geçtikten sonra, Silifke'ye kadar inmeniz gerekiyor. Ýneceðiniz bu yol Silifke'ye kadar 110 kilometre. Ama neredeyse tamamý virajlardan ve iniþ çýkýþlardan oluþuyor. Hem yol, hem çevre inanýlmaz güzellikte.

Eðer araç tutmuyor ve doðayý hissetmek istiyorsanýz bu yolu kullanýn.

HARBÝYE'DE MUTLAKA YAPIN!

Þelalere gidin! Yayladaðý'ndan aþaðýya vadiye akan sular içinde kurulan masalarda oturun. Sandalyelerden ayaklarýnýzý sulara sokup serinleyin.

Þelalelerde demli çay için!

Boðaziçi Restoran'da, kekik salatasýnýn, humusun, kemiksiz ýzgara tavuðun, künefenin tadýna mutlaka bakýn.

Yýlmaz Ýpek'ten erkekseniz kendinize yüzde 100 ipek kravat ya da gömleklik, bayansanýz ipek þal ya da elbiselik alýn.

Defne yaðý ve sabununu unutmayýn.

 

 

YOLDA NEREDE YEMEK YÝYECEKSÝNÝZ!

AFYON'DA CUMHURÝYET SUCUKLARI!

Yol boyunca yemek molasý verecek çok yer var mutlaka. Ama Ýzmir'den geliyorsanýz Afyon'da Cumhuriyet Sucuklarý'nda durmamazlýk etmeyin. Burada özellikle tesisin asýl bölümünde yapýlan sucuklu yumurtayý yiyip, viþneli ekmek kadayýðýnýn tadýna mutlaka bakýn.

MERSÝN'DE TANTUNÝ!

Mersin'deyse Tantuni için mutlaka, eski garaj bölgesinde yer alan Göksel -1 Tantuni ve Biftek Salonu'na uðrayýn. Tantuni neymiþ, servis nasýl yapýlýrmýþ görün. Öyle lüks bir lokanta deðil. Ýçi fayanslarla döþeli tertemiz bir lokanta.

Mersinliler'in ve bilenlerin uðramadan geçmediði bu lezzet duraðýnýn daha kapýsýndan içeri girer girmez bir garson sizinle ilgilenirken diðeri hemen masanýzý hazýrlýyor. Servisler açýlýyor. Otlar masaya konuluyor. Ýçeceðiniz hemen önünüze geliyor. Sonra da ekmek içi mi yoksa "Açýk ekmeðe" mi, yani, lavaþa mý tantuni istediðiniz soruluyor.

Garsonlar yýldýrým hýzýyla masalar arasýnda dolaþýp istediklerinizi getiriyor. Elinizdeki tantuniyibitirmeye yakýn garson hemen ikincisini isteyip istemediðini soruyor.

Kýsacasý Mersin'e yolunuz düþtüyse mutlaka uðrayýn!

SERTAVUL GEÇÝDÝ VE KÖZDE SARIMSAK...

Eðer yolunuz Konya - Karaman - Silifke üzerinden geçiyorsa, özellikle de Sertavul Geçidi'nde, Mut'a 38 kilometre kala Shell benzin istasyonun hemen yanýnda bulunan Veli Yýlmaz'ýn iþlettiði Sertavul Et Lokantasý'nda mutlaka mola verin.

Burada yanýk yoðurdu, pamuk gibi pirzolalarý, kömür ateþinde ýzgara sarýmsak, soðan ve biberleri afiyetle mutla yiyin.

Bu arada üzümden yapýlan helvanýn aðýzda daðýlan tadýna bakmadan masadan kalkmayýn. Göreceksiniz. Yol belki sizi yoracak ama burada vereceðiniz mola ve yedikleriniz, bütün hepsine deðdiðini gösterecek.

 

 

 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.376