ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Esentepe
HAVA
DURUMU
Bolu
1/8°
BOLU
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Tam zamanı
sıcak olur ama yine de gidilir.
Sonbahar:
Kış:
gidilebilir
Karlar altında bir başka güzel

GEREDELÝLER'in seyir tepesi Esentepe, dinlendirici özelliðinin yaný sýra, çeþitli aktivitelerle dolu. 

Tüm bölgeyi kaplayan sarý ve karaçam aðaçlarý, incelenecek ve ayný zamanda uzun süre seyredilecek anýtsal özellikler taþýyor. Mitolojik hikayeler ve Akýncý Türkler'den Horasanlý Ramazan Dede'nin kabrinin de bu tepede bulunmasý  nedeniyle yýllardýr korunan ve hiç aðaç kesilmeyen Esentepe'deki en genç çam aðacý 400 yaþýnda...

Heykelleþen gövdeleriyle "aþk aðaçlarý" ve konikleþmiþ dallarýyla "avize çam" gibi garip þekilli aðaçlar bulunuyor tepede...

Aðaçlarýn yüksek seviyede olanlarý, gövdelerinden sarkan sakallarla ilgi çekiyor. Otelin tam karþýsýndaki Kýrklar piknik sahasýndaki ormanlýk alanda, hava þartlarý gözönüne alýnarak yapýlmýþ, dik çatýlý, þýk ve farklý görünümlü bembeyaz bir cami bulunuyor.
 

1500 metreden 1700 metreye çýkanlar, zirvede Kültür Bakanlýðý ve Gerede Belediyesi'nin katkýlarýyla restore edilerek yenilenen "Keçi Kalesi" ile karþýlaþýyorlar.

KEÇÝ KALESÝ 
Kaleyi týrmanýrken çýkacaðýnýz patika yol mevsiminde kuþburnu cenneti gibi. Yol, Gerede Ovasý manzarasýna  sahip. Trekking sahasý, fauna ve florasýyla hayranlýk uyandýran bir parkura sahip. 
Bölgede ayrýca çeþitli hayvanlar da yaþýyor. Ötücü kuþlardan saka, karabakkal seslerinin yanýsýra, karlýk kýsýmlarda da ayý, kurt, çakal, sansar, karaca, tilki, gibi hayvanlarý göremeseniz bile ayak izlerine rastlýyorsunuz.

Fiþekliði kuþanýp, tüfekli rehber eþliðinde yürüyüþe baþlayan gruplar, kaleye yarým saatte çýkýyorlar. Bölgede þubat ve mart aylarýnda yükselen kar seviyesi nedeniyle, Keçi Kalesi'ne çýkamayabilirsiniz. Ama otelin 100 metre uzaðýna indirilen lift yanýnda, 350 metrelik kayak pisti, yeni baþlayanlarla, tecrübeli kayakçýlara hizmet veriyor

SÝZ DE KAYABÝLÝRSÝNÝZ...

Kayak yapmayý bilmiyorsanýz ya da "bu yaþtan sonra olur mu?" gibi kuþkularýnýz varsa, hiç endiþe etmeyin. Esentepe Kayak Pisti'nde gerekli malzemeleri bulabirsiniz. Malzeme kiralarý ve eðitici ücretleri, diðer kayak tesislerine göre hayli uygun.

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.316