ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Alaçatı
HAVA
DURUMU
İzmir
10/16°
IZMIR
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
En güzel zaman
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir ama yağmur var
Biraz yağmur ve rüzgara karşın yine de gidilir

Alaçatý’da alýnabileceklerin baþýnda Alaçatý Kavunu geliyor.
Ayrýca Sakýz Reçeli de diðer bir alternatif. Eðer kültür balýðý ile aranýz varsa, Mersin Limaný mevkiinde bulunan balýk çiftliðini ziyaret edin. Oradan kendi ellerinizle yetiþtirilen çipuralarý alýn.

Alaçatý, gerek yerli gerekse yabancý basýn tarafýndan hemen her fýrsatta yazýlýnca, ekrana getirilince popüleritesi çok arttý. Sezon baþýnda düzenlenen Ot Festivali'nde gelen araçlarýn park edecek yer bulumamasý nedeniyle basýnýn daha da ilgisini çekiyor. Alaçatý bir zamanlar tek cadde üzerinde açýlan bir kaç tesisle turizme baþlarken, þimdi býrakýn tek caddeyi, o caddelere açýlan ara sokaklarda yer bulan cafeler, restoranlar, oteller, eðlence yerleriyle ön plana çýkýyor. 

ALAÇATI'DA NE ÝSTERSENÝZ VAR ARTIK!

Alaçatý'þa gittiðinizde canýnýz ne isterse karþýlýðýný bulabiliyorsunuz. Alaçatý giriþinden itibaren hediyelik eþya satanlar sizi karþýlýyor. Magnetler, nazar boncuklarý, el iþi hediyelikler sýra sýra tezgahlarda sizi bekliyor. Sokak aralarýnda da butik ürünleri yapanlar, antikacýlar da yer alýyor. Yani yok yok. 


Matrak Sanat Maðazasý'nýn içi...

Pazaryeri Camisi'nin yanýndaki Antikacýlar Çarþýsý ise antika tutkunlarýnýn uðrak yerlerinin baþýnda geliyor. Antikaya ilginiz varsa, 
Alaçatý'nýn artýk sessiz, daha sakin cafe ve restoranlarýnýn yer aldýðý Hacý Memiþ Sokaðý'nda da bir çok dükkan bulabilirsiniz. 

MATRAK SANAT MAÐAZASI...

Alaçatý’da alýþveriþ yapabileceðiniz hemen her türlü ürün yer alýyor. Ancak bunlarýn arasýnda bir tanesi var ki diðerlerinden çok farklý.

Hacýmemiþ Sokaðý’nda yer alan Matrak Sanat maðazasý, vitrinini görünce bile size bir baþka dünyaya yolculuða çýkarýyor.
Maðazanýn içine girince ise, Anadolu üzerinde kurulan binlerce yýllýk döneme yayýlan uygarlýklarýn eserleri bir bir karþýnýzda yer alýyor.

Mitolojiden, Antik Anadolu’ya, Selçuklu, Osmanlý dönemine ait eserleri, Kutsal Emanetler, Çanakkale ve geniþ Atatürk portre çalýþmalarý, özgün teknik uygulamalarýyla maðazada satýþa sunuluyor. Maðazada dönemlerine ait, baþlýklar, kýlýçlar, sýnýrlý sayýda üretilen ürünler yer alýyor.

Ýþ yerinize, evinize ya da bir yakýnýnýza eþi bulunmaz bir ürün arýyorsanýz, burayý ziyaret etmeyi unutmayýn

ALAÇATI PAZARI... CUMARTESÝ GÜNÜ KURULUYOR.

Alaçatý'da cumartesi günleri kurulan halk pazarý ise o bölgede bulunan herkesin ilgi duyduðu yerlerin baþýnda geliyor. 
Eline pazar torbasýný alan buraya mutlaka uðruyor. Bölgedeki köylülerin ürettikleri ürünler baþta olmak üzere her türlü sebze ve meyveyi

burada bulabiliyorsunuz. 

 


 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.215