ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Yeşilyurt Köyü
HAVA
DURUMU
Çanakkale
9/12°
CANAKKALE
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir ama yağmur var
Gidilebilir

Yeþilyurt Köyü, son yýllarda büyük þehirlerden kaçýp da stressiz ve rahat bir yaþam arayanlarýn sýðýnaklarýndan bir oldu Edremit Körfezi'nde. Hem köyde hem de civarda bulunan diðer yerleþim yerlerinde, çok sayýda ev yeniden elden geçirildi ve restore edildi. 
Ýlgiyi gören burada yaþayanlar da birbirinden güzel tesisler yaparak hizmete sundu.

Gelelim burada kalabileceðiniz yerlere. Bir zamanlar Rum taþ ustalarý günümüzde belki artýk yok. Ama büyük þehirlerin yoðun stresinden kurtulup kaçmak isteyen aileler burayý mesken tutmuþ... 

Taþ evler de günümüzde buranýn vazgeçilmez mimarisi olmuþ. Bu nedenle hem taþ iþçilikleriyle hem de sunduðu hizmetlerle, Yeþilyurt Köyü’nde kalabileceðiniz birbirinden ilginç tesisler var.

DÝKKAT; Yeþilyurt Köyü, son zamanlarda özellikle büyük þehirlerden gelenler tarafýndan populer hale geldiði için, kalýnacak yerlerin fiyatlarý da ona göre yüksek. Yani buraya talep fazla. Yaz kýþ geleni giden eksik olmuyor. Eðer ekonomik bir bütçeyle tatile çýktýysanýz, buralarda kalmak yerine, Küçükkuyu'da Akarsu Hotel, Egem Motel gibi tesislerde kalabilirsiniz. 

Gezmek için ya da akþam güneþ batýþýný keyifle seyretmek için bu tesislere gidebilirsiniz!!!

ÇETMÝHAN

Yeþilyurt Köyü’ndeki ilginç tesislerden biri, Çetmihan.  Tüm odalar merkezi ýsýtma kaloriferli, odalarda tuvalet ve duþ mevcut, 24 saat sýcak su var... Taþ mimarinin güzel örnekleriyle bezeli otelde, yazýn açýk havada, kýþýn þömineli restoranda yemek mümkün...

MANÝCÝ KASRI

Yeþilyurt Köyü’nün diðer bir butik oteli  olan Manici Kasrý, taþ mimari ile özgün oturma gruplarý ve dekoruyla kalýnabilecek diðer adreslerden biri. Otelin dört bir yanýný saran aðaçlarý görebileceðiniz her tarafý camdan olan kafesi, görüntü kirliliðinden bunalan þehir insanlarý için eþsiz peyzajlar sunuyor.


KAZDAÐI YEÞÝLYURT EVLERÝ

Yörede kalabileceðiniz diðer bir alternatif ise, her birinde 6 kiþinin kalabileceði 3 adet dubleks taþ evden oluþan Yeþilyurt Evleri. Ýçlerinde bir evde bulunmasý gereken hemen her þey yer alan  Yeþilyurt Evleri’ne giderken, yanýnýza sadece yiyecek ve giyecekleri almanýz yeterli.

 

ERGUVANLI EV...
Kaz Daðlarýnýn eteklerindeki Yeþilyurt Köyü'nde, 17 yataklý butik otel ve kurs merkezi olarak yeni açýlan  bir otel Erguvanlý Ev. Köyün alt kýsmýndaki küçük bir vadinin yamacýnda yer alýyor. Otele ismini veren erguvan aðaçlarý, çevresi çam aðaçlarýyla çevrili otelin bahçesinde bulunuyor.

Ön odalar ve teraslar deniz  manzarasýna sahip. Erguvanlý Ev'in en büyük özelliði uzun yýllar Almanya'da yaþayan tesis sahiplerinin, kendi yaþam tarzlarýný buraya da yansýtmalarý. Çok az insanla, büyük þehrin hýzla yaþamýndan kaçmak, doðanýn içinde sakin bir tatil geçirmek, saðlýklý beslenmek, yoga kurslarýna katýlmak, doða yürüyüþleri yapmak, çevrenin tarihi ve turistik yerlerini görmek ve denizden yararlanmak isteyenler için ideal bir tesis özelliðine sahip.

Sahiplerinin doðal gýda ürünlerinden yaptýklarý yemekleri bir o kadar lezzetli. Özellikle sonbahar, kýþ ve ilkbaharda doðanýn içinde tatil yapmayý düþünenler için tercih edilecek bir tesis özelliðini barýndýrýyor. 

Tesisin bir baþka özelliði de çöp ayrýþtýrma sisteminin bulunmasý. Tesiste üretilen atýklar üçe ayrýlarak deðerlendiriliyor. 
Ayrýntýlý bilgi, telefon sayfalarýnda yeralýyor.

 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.440