ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Kurşunlu
HAVA
DURUMU
Antalya
15/20°
ANTALYA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir tam zamanı
Gidilebilir ama yağmur var

 

Kurþunlu þelalesi, bir kaç yýl önce elden geçirildi ve yeni bir iþletmeciye kavuþtu. Bu sayede artýk park içinde seyir teraslarý, alýþveriþ merkezleri, piknik yerleri yeniden düzenlendi.

Pikniðe gelenler için bulaþýk yýkama yerleri yapýldý.

Gelenlerin ihtiyacýný karþýlamak amacý ile yapýlan tuvaletler bile çevreyle uyumlu olmasý için özel aðaçlarla kaplý.

Kurþunlu þelalesi'nin içinde bulunduðu park 17 hektar büyüklüðünde. Park içinde Antalya'nýn yöresel aðaçlarý ve yemyeþil bitki örtüsü var. Park içinde yürüyüþ sevenler için de 40 - 45 dakika süren bir parkur da yer alýyor. Yürüyüþünüz sýrasýnda 100'ün üzerinde kuþ çeþidine rastlamanýz da büyük bir olasýlýk. Ayrýca sincap, yýlan gibi her türlü hayvaný da görme imkanýnýz var.


ÞELALE GEZÝSÝ

Piknik alanýndan sola ayrýlan, iri yapraklý kaktüs türü bitkiler ve kelebeði anýmsatan çiçekler arasýnda gizlenen basamaklardan küçük bir patikaya iniliyor. Renk renk bitkilerin arasýnda yapýlan bu kýsa ama keyifli yolculuktan sonra karþýnýza bir deðirmen çýkýyor. Deðirmen þu anda çalýþýyor. Yanýna gidip bu su deðirmenini de görme þansýnýz var.

Sürprizlerle dolu bu patika bir süre sonra sizi þelaleye ulaþtýrýyor. Buradan þelalelenin altýndaki maðaraya geliniyor. Duvarlarý zümrüt yeþili yosun ve yapraklarla kaplý maðara ziyaretçilerin en çok fotoðraf çektikleri yer. Þelaleye giderken fotoðraf makinanýzý almayý unutmayýn. Maðaranýn içindeki su sesinin yoðunluðundan, konuþmalar zor duyuluyor. Ayrýca suyun verdiði serinlik, etrafý daha rahat dolaþmanýzý saðlýyor. Eðer piknik yapmaya gittiyseniz ve yanýnýzda portatif þezlongunuz da varsa, hemen þelalenin altýna kurulun. Bu eþsiz güzellikteki manzarayý seyrederken, vücudunuzdaki yorgunluðu atabilirsiniz.

Sizi maðaraya ulaþtýran patika yol , göletin üzerinden devam ediyor ve zakkumlarýn arasýndan dar bir köprüyle karþýya geçiliyor. Þelaleden damlayan sular sizi rahatsýz etmiyorsa, þelale altýndaki koridordan ilerleyin. Patika yolun saða kývrýldýðý iniþte, dev bitki tüneli yer alýyor. Suya doymuþ iri gövdeli anýt aðaçlar ve çeþitli bitkilerin, alaný þemsiye gibi örttüðünü göreceksiniz. Burada göremeyeceðiniz tek þey gökyüzü. Hemen karþýnýzdaki gölette yüzen ördekler, küçük ekmek kýrýntýlarý atan turistlerin ikramlarýna, kýyýya kadar yaklaþýp poz vererek teþekkür ediyorlar.

Kurþunlu þelalesi'ne kadar gitmiþken, yöreye en yakýn olan Perge antik kentine de uðramalýsýnýz. Aksu ilçesinden 2 kilometre içeriye doðru ilerlediðinizde önce tiyatroyu göreceksiniz. Tiyatronun karþýsýnda, tel örgüyle çevrili çeþitli figürlerin bulunduðu antik taþlar, sütun baþlarý ve kabartmalar sergileniyor. Büyüklük açýsýndan sonra Afrodisyas'tan sonra ikinci sýrada bulunan hipodrom ise hemen karþýnýza sað tarafta çýkýyor. Kentin roma kapýsýndangeçerek ilerlediðinizde, kent duvarlarý, hamam, agora sütunlu cadde, dükkan yerleri ve akrapolü görebilirsiniz.

Kurþunlu þelalesi ve Perge antik kenti'nin en cazip yönlerinden biride anayola yakýn oluþlarý. Böylelikle Antalya, Alanya, Ýncekum, Manavgat, Side, Kemer, Çamyuva, Beldibi gibi tatil merkezlerinde kalsanýz bile, her iki turistik yöreye kolayca ulaþabiliyorsunuz.

Þelale, gelenlerin uðrak yeri...

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.093