ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Bozcaada
HAVA
DURUMU
Çanakkale
9/11°
CANAKKALE
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Bozcaada'nýn üzümleri...

Bozcaada'da baðcýlýk adanýn tarihi kadar eski. Üzüm ada hayatýnýn ayrýlmaz parçasý. Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde, Bozcaada'dan söz ederken, dünyanýn en güzel çavuþ üzümünün yetiþtiði yer olarak tanýmlamýþ. Adanýn 18 bin 500 dönüm alaný baðlarla kaplý. Güneþ, toprak ve rüzgar bölgeyi emsalsiz kýlýnca, Bozcada'nýn baðcýlýk literatüründe yer almasýný saðlamýþ. Sofralýk çavuþ üzümü, poyraz rüzgarýnýn etkisiyle ince kabuklu, tatlý ve lezzetli. Karasakýz ve Vasilaki gibi þaraplýk üzüm çeþitlerinden yapýlan þaraplarýn imal edildiði özel sektöre ait üç þarap fabrikasý var. Bu þaraplardan bulabilirseniz almayý ihmal etmeyin. Bölgede tutulan balýklarý da hem yemeyi hem de fiyatýný uygun bulursanýz hemen alýn. Çünkü tertemiz denizlerde tutulan balýklarýn lezzeti bir baþka oluyor. Ada þaraplarýnýn hepsini tadabilecekleri ve farklý þaraplar ya da hediyelik satýn alabilecekleri "Mahzen þarapevi" de diger alternatif...

Üzüm baðlarý... Temmuz ayýnda toplanan üzümlerin tadýna doyum olmuyor.

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.146