ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Maşukiye
HAVA
DURUMU
Sakarya
8/14°
SAKARYA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
kesinlikle gidilmeli
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir
Bir başka tadı var.


Maþukiye Alabalýk Vadisi'nde gezi imkanlarý da var. 

Maþukiye
'de gecelemek için kalacak çok yer yok. Burasýnýn en büyük eksikliði bu. Ancak özellikle son yýllarda bölgeye karþý yoðun bir talep var. Özellikle Ýstanbul'dan belli gelir grubunun üstündeki insanlar burada konut sahibi oluyor. Alabalýk Vadisi'nde Yayla Restoraný'nýn hemen üstünde kendi tesisleri var. Burada aðaçtan yapýlan motel bölümünde kalabilirsiniz. 


Sapanca Gölü'nün etrafý ve buranýn en yüksek tepesi olan Kartepe yoðun yerleþim içinde... Hemen her yerde gecekondu deðil ama lüks, kaliteli malzemeden evler yapýlýyor. Bu evler gerçekten her göreni imrendirecek düzeyde.NG HOTEL

Sapanca'da kalýnacak yerler arasýnda farklý bir yer arýyorsanýz yönünüzü NG Otel'e çevirebilirsiniz. Burasý bir zamanlar askeri birlik olan yerin belediye tarafýndan iþletmeciye verilmesiyle ortaya çýkan, gerçekten kaliteli tesis. Fiyatlarý standartlarýn üzerinde ama içinde bulunan SPA olanaklarý, açýk ve kapalý yüzme havuzlarý, yürüyüþ parkurlarý ve yemekleriyle gidenleri kendisine hayran býrakan bir yer. Özellikle kýþýn saunasý, hamamý ve kapalý yüzme havuzuyla tercih edilebilir. 


NG Hotel yemek salonu....

KARTEPE’DE THE GREEN PARK KARTEPE RESORT

Kartepe’de yapýmý yýlan hikayesine dönen, 17 yýl boyunca yapýmý bekleyen tesisler nihayet bitti. Kayak tesislerinin en büyük özelliði, Ýstanbul’a en yakýn kayak tesisi olmasý. 1 saat 15 dakikada otobandan buraya ulaþabiliyorsunuz. Tesislerdeki kayak pistleri 42 km  uzunluðunda. Kar kalýnlýðý mevsiminde 80 ile 120 cm kalýnlýðýnda.

Ýstanbul’a 150 km uzaklýkta yer alan ve 1600 metre yükseklikte bulunan otel ve tesisleri hem yaz hem de kýþ için ideal.

Kartepe’deki oteli ulaþmak için yapmanýz gereken tek þey, Maþukiye’de bulunan baðlantý merkezine gitmek. Her koþulda, siste, aþýrý kar yaðýþýnda bile size bu tesise götürecek özel araçlarý var. Onlarla 17 km yukarýda bulunan tesislere gidiyorsunuz. Yol kýþýn en aðýr þartlarýnda bile açýk. 30-35 dakika içinde 4 yýldýzlý tesise ulaþýyorsunuz.

Tesislerin içinde her türlü kayak seviyesine göre, kayaklar, elbiseler yer alýyor. Bunlarý kiralayarak kayak da yapabiliyorsunuz. Kayak hocalarý da var. Onlardan da ders alma imkanýnýz var.

Kayak hakkýnda biraz bilgi de öðrenmek isterseniz aþaðýdaki notlara bakýn derim. bÖncelikle kayaða yeni baþlayanlar için önleri daha geniþ olan kayak takýmlarý veriliyor. Hocalarýnýz kayak takýmlarýný giyerken öncelikle botlarýnýzda bulunan karlarýn temizlenmesi gerektiðini söylüyorlar. Çünkü böylece kayaklara tam anlamýyla hakim oluyorsunuz.


ÝLK DERS.

Kayaða ilk kez baþladýysanýz öncelikle size kayak takýmlarýný nasýl giyeceðiniz öðretiliyor. Sonra da butonlarla güç alarak düz yerde kaymaya baþlýyorsunuz.

Durmak içinse, kayaklar arka taraftan dýþa doðru açýlýyor. Yani ayaklarýnýzla “ters V” yapýyorsunuz. Bu þekilde durabiliyorsunuz.

Dönmek içinse, botunlarla güç alýp  dönme yönünün tersine ayaklar eðiliyor. Dönüþ bu þekilde gerçekleþiyor.
Kartepe'nin en iyi yaný, yýlýn hemen her mevsiminde eþsiz güzellikte olan manzarasý.

Zaten bölge damar týkanýklýðý olanlarýn yürüyüþ yaptýðý yer olarak da biliniyor.Gerek yemeklerden sonra, gerekse spor için buraya yapacaðýnýz yürüyüþle keyifli saatler geçirebilirsiniz. 

Diðer konaklama merkezleri ise, Ýzmit ve Adapazarý gibi merkezlerde yer alýyor. Bölgede sürekli oturmayý düþünüyorsanýz, sayýlarý hayli fazla olan emlakçýlarla temasa geçin.

Göl manzaralý evleri gerek yazýn gerekse kýþýn kiralayarak þehir yaþantýsýndan uzakta hafta sonlarý ve boþ vakitlerinizi geçirebilirsiniz.

 

 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.395