ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
İznik
HAVA
DURUMU
Bursa
9/13°
BURSA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Estetik yapýsý ve çinileri ile göz kamaþtýran Yeþil Camii.

 

Etrafý sularla çevrili, kapýlarý ile ünlü çini diyarý Ýznik, kitaplara sýðmayan bir kültür birikimine sahip. Çevrede yapacaðýnýz geziler sýrasýnda görülecek eserlerin baþýnda, estetik yapýsý ve çinileriyle göz kamaþtýran "Yeþil Cami" geliyor.

4. yüzyýlda inþa edilen ve M.S. 787 yýlýnda II.Ýznik Konsulü'nün toplandýðý ve 1331'de cami olarak açýlan Ayasofya Bazilikasýtaban mozayiðiSüleyman Paþa MedresesiII. Murat HamamýAbdülvahap Türbesi, Lefke ve Ýstanbul kapýlarýndaki duvar kabartma ve meduzalarý, eski Ýznik evleri görülmeye deðer olan yerlerden bazýlarý.

Dünyaca ünlü çinilerin beþiði Ýznik'te çini atölyelerinin bulunduðu sahada kazý çalýþmalarý Kültür Bakanlýðý adýna, Ýstanbul Üniversitesi düzenli olarak yürütüyor.

1984'de ortaya çýkarýlan 4. yüzyýldan kalma yapý kalýntýsý ile 12 ve 15. yüzyýllar arasýnda çalýþmýþ olduðu tespit edilen ;Osmanlý dönemi Türk çini ve keramik atölyelerinin bulunduðu alanda çýkarýlan buluntular da, Ýznik Müzesi'nde görülebilir.

Ýstanbul Kapýsý'nda bulunan antik kabartma, görünüþüyle ilgi çekiyor.

 

Her gün açýk olan müzede, Ýznik çinileri, heykeller, lahit, anfor, sütun baþlarýndan çeþitli örnekler sergileniyor.

Ýznik, Bursa yolunda sisli puslu görünse de, göl kýyýsýna inince pýrýl pýrýl bir hava ile karþýlaþýyorsunuz. Göl genelde durgun görünüyor. Kýyýdan bakanlar Orhangazi'yi net olarak seyredebiliyor. Akþamlarý çýkan hafif rüzgar, gün doðisundan eserken, yapraðýný dökmeyen zeytin aðaçlarýnýn takviyesiyle bölgeye bol oksijen pompalýyor.

Ulu çýnarlarýn, salkým söðütlerin ve akasyalarýn çevrelediði gölün bazý bölümleri sazlýk. Martý ve karabatak sürülerine, av yasaðýnýn baþlamasýyla derin bir Oh çekip, kendilerini emniyette hisseden yaban ördekleri de katýlmýþ.

En derin yeri 85 metreyi bulan göl, birçok su sporuna da imkan tanýyor. Çevrede bulunan konut ve özenilerek yapýlmýþ villalar, bölgeye olan raðbetin haksýz olmadýðýný vurguluyor.

Sazlar arasýnda göle düþen teknelerin renk yansýmalarý, fotoðraf severlerin dikkatini çekebilir.

Balýk avlamaya merakýnýz varsa, sahilden, kumdan veya iskele mevkiinden oltanýzýn ucuna takabileceðiniz hamur veya solucanla, yayýn ve akbalýk tutabilirsiniz.

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.206