ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Ağva
HAVA
DURUMU
İstanbul
11/15°
ISTANBUL
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Tahir restoranýn manzarasý...

 

Aðva, Ýzmit'in Çal Tepesi'nden doðup gelen Göksu ve Yeþilçay dereleri arasýndaki deltaya, alüvyonlar üzerinde kurulmuþ. Eski zamanlarda Ceneviz ve Venedikliler'in kolonisi olan yerleþim bölgesi, 50 metre eninde 2,5 kilometre uzunluðunda kumsala sahip.

DENÝZ MEVSÝMÝ NE ZAMAN!

Haziran sonunda baþlayýp ekim ayý sonuna dek süren deniz sezonunun yaný sýra Aðva, yýl boyu gidilebilecek bir tatil yöresi.

Köye giriþte ilk dikkatinizi çeken, balýkçý teknelerinin çokluðu. Kýyý þeridinde ise bir sonraki güne aðlarýný onararak hazýrlanan balýkçýlar gözünüze çarpýyor. Nostaljik bir balýkçý köyüne girdiðinizi çok geçmeden anlýyor ve kendinize yemek yiyecek bir bahçe, denize yakýn veya çaylarýn üzerinde kurulu lokantalardan birini seçiyorsunuz.

Aðva sahili tepeden görünüþü...

 

GELÝN KAYASI

Eðer hava, dereden çýkýp denize açýlmaya uygunsa, üþenmeyin. Motorlu bir tekne tutup, kýyýyý takip ederek bu defa bir baþka pastoral lezzeti keþfe çýkýn. Rotanýzý Aðva Feneri'nden Karadeniz'e Kerpe tarafýna çevirip yol alýrken, daha ilk dakikalarda gördükleriniz karþýsýnda, "Acaba ben Ýrlanda sahillerinde mi yoksa, Norveç fiyortlarýnda mýyým?"diye düþünebilirsiniz.

Çünkü burasý Karadeniz ve usta heykeltraþlarý bile hayrete düþüren doðanýn iþçiliði ile karþý karþýya kalýyorsunuz.

Bir nevi açýkhava müzesi olan kýyýlarda, rüzgarla elele verip sabýrla uðraþan, kayalarý dantel gibi oyararak, maðaralar, adalar, anýtlar yaratan dalgalar, yýllar sonra ortaya çýkan bu oluþumlarý acýmasýzca bozarak içine çekip hazmediyor.

Bu bakýmdan sahil þeride üzerinde zaman zaman deðiþimlere rastlanýyor. Fakat yýllara ve dalgalara göðüs geren öyle bir anýt kaya var ki, denizden olsun karadan olsun, her açýdan bir baþka güzelliðe sahip. Ýlginç öykülü kaya, bulunduðu koya adeta gözcülük yapýyor. Beyaz renkli kaya, "Gelin Kayasý" ismiyle anýlýyor ve denizden bakýnca bembeyaz duvaklý bir geline benziyor.

Saklý Göl

 

SAKLI GÖL

Kýyý þeridi insaný þaþkýna çevirmeye devam ederken, biz bu defa da haritalarda görülmeyen, pek de kimsenin bilmediði, gözlerden uzak doðanýn içinde saklý bir göle gidiyoruz.

Aðva'yý, Kadýköy ve Pýnarlý gibi köyleri geçip son evden sola saparsanýz, toprak yolda traktörlerin yumuþak zeminde býraktýðý derin tekerlek izleri nedeniyle çukurlu bir yol göreceksiniz. Burada 5 dakikalýk bir yürüyüþle tamamladýðýnýz yolun bitiminde, "Saklý Gölü" bulacaksýnýz.

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.205